Styrelsen för byalaget

Det är vi som är invalda i styrelsen för Simris Byalag

Ordförande: Lars Hägg
Kassör:Johan Mannergren
Sekr o medlreg:Karin Lefvert
Ledamot:Mats Wallgren
Ledamot:Margareta Torlegård
Ledamot:Annika Hallqvist
Suppleant:Patrik Nilsson

Styrelsen har ca 7 - 8 styrelsemöten per år. Vi knyter gärna till oss intresserade
medlemmar för specifika projekt och bildar mindre arbetsgrupper.


Lars

Johan

Karin

Mats

Margareta

Annika

Patrik

Skrivelser

Samtliga protokoll och skrivelser som PDF-dokument.

Protokoll nr 5 - 2019
Protokoll nr 4 - 2019
Busshållplats 2019-02-25
Belysning på lekplats 2019-01-19

Protokoll nr 3 - 2018
Parkeringsplats 2018-09-22
Parkeringsplats 2019-02-25

Protokoll nr 2 - 2018

Protokoll nr 1 - 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Copyright © 2019 Simris Byalag | Webproduction Jonas Lindqvist, IT-Syd